O nas

Rolpasz – firma z tradycją

Od firmy rodzinnej do dużego przedsiębiorstwa

Rolpasz został założony w 1994 r. przez Tadeusza Matkowskiego. Początkowo była to mała firma rodzinna, mieszcząca się w niewielkim budynku na terenie prywatnej posesji właściciela. Od początku istnienia zajmowała się sprzedażą wysokiej jakości pasz, koncentratów oraz dodatków paszowych LNB Poland, dzięki temu miała istotny wkład w rozpowszechnienie nowoczesnych metod żywienia zwierząt. Z upływem czasu Rolpasz zyskał zaufanie Klientów –rolników z terenu powiatu słupeckiego. Rozwój firmy i rozszerzenie działalności spowodowały konieczność zmiany siedziby. W 1999r. Tadeusz Matkowski jako jeden z inicjatorów powołał do istnienia Stowarzyszenie Producentów Rolnych Smak-Pol zrzeszające czołowych producentów trzody chlewnej z powiatu słupeckiego.